Nederlandse Bonte Schapen

Omdat geen sprake is van een echt ras, is het niet mogelijk een eenduidige beschrijving te maken van de eisen waaraan het Nederlands Bonte Schaap dient te voldoen. Bij de zoektocht daarnaar is door een aantal fokkers van bonte schapen de intentie uitgesproken om een fokvereniging of stamboek op te richten. Uiteindelijk heeft één fokker van bonte schapen in de zomer van 2005 in het blad Het Schaap een advertentie geplaatst waarbij hij de belangstelling polste voor het oprichten van een vereniging van fokkers van bonte schapen. Een aantal fokkers heeft hierop gereageerd. Zes van hen zijn in een werkgroep bij elkaar gekomen om het onderwerp te bespreken.

De eerste van een reeks besprekingen heeft plaatsgevonden op 13 december 2005. Al snel werd geconcludeerd dat bonte schapen geen ras betreft en dat er veel variatie bestaat in zowel verschijningsvorm als ook in het fokideaal. Een eventuele afweging om een stamboek te beginnen was dus geen optie. Op grond daarvan is besloten ons (voorlopig) te beperken tot een fokkerij vereniging.  Na aandacht daarvoor in Het Schaap van mei 2006 en via mailings, heeft op 14 juni 2006 te Haastrecht (tussen Woerden en Gouda) een vergadering plaatsgevonden om te komen tot de oprichting van de vereniging. Ruim 60 belangstellenden waren aanwezig.
Bij die samenkomst bleek dat er voldoende belangstelling is voor een fokkerijvereniging van bonte schapen, op grond waarvan werd besloten dat de werkgroep de vereniging zal oprichten. Per 8 september 2006 hadden  47 personen zich aangemeld als lid en ca 25 personen heeft aangegeven belangstelling te hebben en geïnformeerd te willen worden over de voortgang. Op 02 oktober 2006 heeft de oprichtingsvergadering plaats gevonden en per dezelfde datum is de vereniging ook statutair gevestigd.
Bij oprichting op 02 oktober 2006 had het Nederlands Bonte Schaap 47 leden.

Doel van de vereniging is het verbeteren van de kwaliteit van het Nederlands bonte schaap.

Onze Nederlandse Bonte Schapen

Woezel

  • Nederlandse Bonte Ooi
  •  Geb: 28 mrt 2013
  •  Woezel heeft in 2015, 2016 en 2017 steeds 2-lingen gehad

Cooper

  • Nederlandse Bonte Ooi
  •  Geb: 9 mrt 2017
  •  Cooper heeft 2 lammetjes in 2019 ( 1 x ram en 1 x ooi)

Juultje

  • Nederlandse Bonte Ooi
  •  Geb: 5 mei 2018
  •  uit Woezel X Pepijn