Geregistreerd fokker van

Nederlands Bonte Schapen

Konijndeskundig Consultancy en fokker

Direct naar Konijnen website

Gezonde schapen !

Wij hebben jaarlijks lammeren van raszuivere combinaties
Al onze Clunforest ooien en ram zijn stamboek dieren.
Bij de Nederlandse Bonte schapen is die vermelding er nog niet.  Toch hebben wij aantoonbaar gezonde dieren en hebben wij ook bij dit soort mooi getekende ooien en ram.

Wij zijn een zwoegervrij en ARR ARR bedrijf.

Zwoegerziekte is een zeer besmettelijke, langzaam verlopende schapenziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Op langere termijn kunnen de verschijnselen ernstig zijn met een dodelijke afloop.

Scrapie is een besmettelijke, zeer langzaam verlopende aandoening van het zenuwstelsel bij schapen en geiten. Na een lange incubatietijd en een slepend verloop eindigt de ziekte met de dood. Een behandeling is niet mogelijk. In het Verenigd Koninkrijk is de ziekte ruim 250 jaar geleden beschreven. In Nederland is scrapie bij schapen in oktober 1957 voor het eerst vastgesteld. Het is echter aannemelijk dat de ziekte ook hier veel langer voorkomt. Bij de geit werd in november 2000 het eerste geval gediagnosticeerd, gevolgd door een tweede geval enkele maanden later. De elf resterende geiten op dit bedrijf werden geruimd en bij vier van de elf dieren werd ook scrapie aangetoond. Sindsdien is onderzoek bij de geit in ons land altijd negatief verlopen. Scrapie is geen zoönose.

Omdat zwoegerziekte een langzaam verlopende ziekte is, ontwikkelen ziekteverschijnselen zich pas na langere tijd (maanden tot jaren). De ziekte kent een longvorm (maedi) en een hersenvorm (visna). Het eerste verschijnsel is meestal vermagering ondanks een goede voeropname.

Effect op de longen
In Nederland komt de longvorm het meeste voor. Schapen met deze vorm hebben moeite met de ademhaling (ze ‘zwoegen’ letterlijk) door bindweefselvorming in de longen. Ze staan met een gestrekte hals, wijd openstaande neusgaten en pompende ademhaling (vaak na inspanning).

Effect op het uier
Doordat het virus zorgt voor bindweefselvorming in het uier (‘vervlezing’) daalt de melkproductie van besmette ooien sterk. Dit zorgt ervoor dat lammeren achterblijven in de groei doordat ze te weinig melk krijgen.

Verschijnselen bij geiten
Zwoegerziekte wordt bij geiten ‘Caprine Arthritis Encephalitis’ (CAE) genoemd. Het virus zorgt bij deze diersoort, naast een duidelijk verminderde melkgift door bindweefselvorming in het uier, voor gewrichtsontsteking (arthritis). Af en toe komt daarnaast bij geitenlammeren een vrij snel verlopende en dodelijke hersenontsteking (encephalitis) voor.

De grootste kans op een besmetting van een koppel schapen komt door direct contact met besmette schapen. Het zwoegerziektevirus kan echter ook korte afstanden door de lucht overbruggen. Daarom staan onze schapen altijd ruim 3 meter buiten bereik en nooit naast een ander koppel schapen dat niet zwoegervrij gecertificeerd is.

Om er voor te zorgen dat onze schapen zwoegervrij blijven zorgen wij er voor dat besmetting niet kan plaatsvinden door o.a.;

  • Contact met niet vrije schapen / geiten te voorkomen
  • Bezoek draagt schone laarzen
  • Wij gebruiken eigen drenchspuiten en hebben een eigen trailer
  • Bij het schaapsscheren wordt ook gelet op kleding en materiaal.

Geregistreerd schapenfokker van

Nederlands Bonte Schapen

Konijndeskundig
consultancy en Fokker

Ga direct naar Konijnen website

Gezonde schapen !

Wij hebben jaarlijks lammeren van raszuivere combinaties
Al onze Clunforest ooien en ram zijn stamboek dieren.
Bij de Nederlandse Bonte schapen is die vermelding er nog niet.  Toch hebben wij aantoonbaar gezonde dieren en hebben wij ook bij dit soort mooi getekende ooien en ram.

Wij zijn een zwoegervrij en ARR ARR bedrijf.

Zwoegerziekte is een zeer besmettelijke, langzaam verlopende schapenziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Op langere termijn kunnen de verschijnselen ernstig zijn met een dodelijke afloop.

Scrapie is een besmettelijke, zeer langzaam verlopende aandoening van het zenuwstelsel bij schapen en geiten. Na een lange incubatietijd en een slepend verloop eindigt de ziekte met de dood. Een behandeling is niet mogelijk. In het Verenigd Koninkrijk is de ziekte ruim 250 jaar geleden beschreven. In Nederland is scrapie bij schapen in oktober 1957 voor het eerst vastgesteld. Het is echter aannemelijk dat de ziekte ook hier veel langer voorkomt. Bij de geit werd in november 2000 het eerste geval gediagnosticeerd, gevolgd door een tweede geval enkele maanden later. De elf resterende geiten op dit bedrijf werden geruimd en bij vier van de elf dieren werd ook scrapie aangetoond. Sindsdien is onderzoek bij de geit in ons land altijd negatief verlopen. Scrapie is geen zoönose.

Omdat zwoegerziekte een langzaam verlopende ziekte is, ontwikkelen ziekteverschijnselen zich pas na langere tijd (maanden tot jaren). De ziekte kent een longvorm (maedi) en een hersenvorm (visna). Het eerste verschijnsel is meestal vermagering ondanks een goede voeropname.

Effect op de longen
In Nederland komt de longvorm het meeste voor. Schapen met deze vorm hebben moeite met de ademhaling (ze ‘zwoegen’ letterlijk) door bindweefselvorming in de longen. Ze staan met een gestrekte hals, wijd openstaande neusgaten en pompende ademhaling (vaak na inspanning).

Effect op het uier
Doordat het virus zorgt voor bindweefselvorming in het uier (‘vervlezing’) daalt de melkproductie van besmette ooien sterk. Dit zorgt ervoor dat lammeren achterblijven in de groei doordat ze te weinig melk krijgen.

Verschijnselen bij geiten
Zwoegerziekte wordt bij geiten ‘Caprine Arthritis Encephalitis’ (CAE) genoemd. Het virus zorgt bij deze diersoort, naast een duidelijk verminderde melkgift door bindweefselvorming in het uier, voor gewrichtsontsteking (arthritis). Af en toe komt daarnaast bij geitenlammeren een vrij snel verlopende en dodelijke hersenontsteking (encephalitis) voor.

De grootste kans op een besmetting van een koppel schapen komt door direct contact met besmette schapen. Het zwoegerziektevirus kan echter ook korte afstanden door de lucht overbruggen. Daarom staan onze schapen altijd ruim 3 meter buiten bereik en nooit naast een ander koppel schapen dat niet zwoegervrij gecertificeerd is.

Om er voor te zorgen dat onze schapen zwoegervrij blijven zorgen wij er voor dat besmetting niet kan plaatsvinden door o.a.;

  • Contact met niet vrije schapen / geiten te voorkomen
  • Bezoek draagt schone laarzen
  • Wij gebruiken eigen drenchspuiten en hebben een eigen trailer
  • Bij het schaapsscheren wordt ook gelet op kleding en materiaal.