Loading...
HOME 2019-03-08T23:26:11+00:00

Gezonde schapen !

Wij hebben jaarlijks lammeren van raszuivere combinaties
Al onze Clunforest ooien en ram zijn stamboek dieren.
Bij de Nederlandse Bonte schapen is die vermelding er nog niet.  Toch hebben wij aantoonbaar gezonde dieren en hebben wij ook bij dit soort mooi getekende ooien en ram.

Omdat zwoegerziekte een langzaam verlopende ziekte is, ontwikkelen ziekteverschijnselen zich pas na langere tijd (maanden tot jaren). De ziekte kent een longvorm (maedi) en een hersenvorm (visna). Het eerste verschijnsel is meestal vermagering ondanks een goede voeropname.

Effect op de longen
In Nederland komt de longvorm het meeste voor. Schapen met deze vorm hebben moeite met de ademhaling (ze ‘zwoegen’ letterlijk) door bindweefselvorming in de longen. Ze staan met een gestrekte hals, wijd openstaande neusgaten en pompende ademhaling (vaak na inspanning).

Effect op het uier
Doordat het virus zorgt voor bindweefselvorming in het uier (‘vervlezing’) daalt de melkproductie van besmette ooien sterk. Dit zorgt ervoor dat lammeren achterblijven in de groei doordat ze te weinig melk krijgen.

Verschijnselen bij geiten
Zwoegerziekte wordt bij geiten ‘Caprine Arthritis Encephalitis’ (CAE) genoemd. Het virus zorgt bij deze diersoort, naast een duidelijk verminderde melkgift door bindweefselvorming in het uier, voor gewrichtsontsteking (arthritis). Af en toe komt daarnaast bij geitenlammeren een vrij snel verlopende en dodelijke hersenontsteking (encephalitis) voor.

De grootste kans op een besmetting van een koppel schapen komt door direct contact met besmette schapen. Het zwoegerziektevirus kan echter ook korte afstanden door de lucht overbruggen. Daarom staan onze schapen altijd ruim 3 meter buiten bereik en nooit naast een ander koppel schapen dat niet zwoegervrij gecertificeerd is.

Om er voor te zorgen dat onze schapen zwoegervrij blijven zorgen wij er voor dat besmetting niet kan plaatsvinden door o.a.;

  • Contact met niet vrije schapen / geiten te voorkomen
  • Bezoek draagt schone laarzen
  • Wij gebruiken eigen drenchspuiten en hebben een eigen trailer
  • Bij het schaapsscheren wordt ook gelet op kleding en materiaal.

Geregistreerd fokker van

Clun Forest schapen  & Het Nederlands Bonte Schaap
Franse Hangoren (Konijnen)    klik hier op direct naar konijnen website te gaan

foto door Gert van den Bosch

Lammertijd

De lammertijd is elk jaar weer een gezellige en bijzondere tijd.  Tevens het moment om ze te kunnen verzorgen na de natte wintermaanden.   Wij bieden in de wei alle mogelijkheden incl een droge verharde plek voor als het erg nat is. Toch is het fijn om de schapen tijdens de lammertijd even goed te kunnen controleren en observeren.
We bekappen en verzorgen de hoefjes,  checken de mest op wormen en verwennen de dames met een goed rantsoen van hooi, speciale kruiden, bix en verschillende mineralen en sporenelementen.

Ook zorgen we goed voor onze weide. We maaien en zaaien. Onze schaapjes staan in een kruidenrijk weiland; gras, cochorei, kleine weegbree, klaver enz enz   Wij stellen een doel om de schapen om alleen te ontwormen wanneer dat nodig is. Dat vraagt een investering in tijd, mest onderzoek, wat wij zelf regelmatig doen en regelmatig aan de wei.

Tijdens de lammertijd ontvangen wij geen bezoek.  De infectiedruk is dan hoog en mensen kunnen behoorlijk ziek worden in geval van een infectie.